Aurinkopaneelien hinta 2023 – Mistä hankinnan hinta muodostuu?

Aurinkovoimala

Paljonko aurinkopaneelit maksaa? Mistä aurinkopaneelien hinta muodostuu? Tässä artikkelissa avaamme tarkemmin aurinkovoimalan hankintakustannuksia, sekä seikkoja jotka vaikuttavat lopulliseen hintaan.

Paljonko aurinkopaneelit maksaa vuonna 2023?

Aurinkopaneelijärjestelmän hinta vaihtelee suuresti riippuen sen koosta, käytetyistä komponenteista, asennuskustannuksista ja useista muista seikoista. 

Omakotitaloon sopiva aurinkopaneelijärjestelmä maksaa tyypillisesti noin 5000–20 000 euroa vuonna 2023. 

On tärkeä huomata, että aurinkopaneelijärjestelmän hinta ei ole ainoa tekijä, joka määrittää investoinnin kokonaiskustannukset ja hyödyt. Järjestelmän kapasiteetti, auringon valon määrä, käytetyn laitteiston laatu ja itse asennus ovat kaikki tekijöitä, jotka vaikuttavat järjestelmän tehokkuuteen ja siten myös sen tuottamaan säästöön. 

Hintahaitari on laaja, koska järjestelmän koko vaikuttaa luonnollisesti sen sähkön tuotannon määrään. Pienemmät järjestelmät voivat olla halvempia, mutta ne tuottavat vähemmän sähköä. Suuremmat järjestelmät maksavat enemmän, mutta yleensä ovat tehonsa ansiosta taloudellisesti kannattavampia pitkällä aikavälillä.

Järjestelmä on tärkeä mitoittaa kohteen sähkönkulutuksen mukaan.

Alla on esimerkki hintahaitarista omakotitalon aurinkopaneelijärjestelmälle:

Järjestelmän kokoHinta
3 kWp5000 – 8000 €
5 kWp8000 – 12 000 €
10 kWp12 000 – 20 000 €

Edellä mainitut hinnat sisältävät yleensä paneelit, invertterin tai mikroinvertterit, asennuksen sekä mahdolliset sähköverkkoon liittymisen kustannukset.

Tuet ja avustukset aurinkopaneelien hankintaan

Aurinkopaneelien hankinta on merkittävä investointi. Investointiin on kuitenkin saatavilla lukuisia tukia ja verotuksellisia helpotuksia, jotka madaltavat kokonaiskustannuksia merkittävästi.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys on yksi tärkeimmistä verohelpotuksista aurinkopaneelien hankinnassa. Vuonna 2023 kotitalousvähennyksen määrä on 40% työn osuudesta.

Mistä aurinkopaneelien hinta muodostuu?

Aurinkopaneelien hinta on monien muuttujien summa. Jos ajattelet aurinkopaneelien hankkimista, on tärkeää ymmärtää, mistä niiden hinta muodostuu.

Järjestelmän hinta 

Aurinkopaneelien hintaan vaikuttaa ennen kaikkea paneelien määrä ja laatu. Kokonaisjärjestelmän hinta muodostuu paitsi itse paneeleista, myös invertteristä, asennustelineistä, sähköjohdoista ja muista tarvittavista komponenteista. Lisäksi on tärkeää huomioida asennuskustannukset, jotka vaihtelevat asennuspaikan ja -olosuhteiden mukaan. 

Laatu ja paneelien teho

Aurinkopaneeleita löytyy nykyään suhteellisen halvallakin. Kuten muussakin tärkeässä infrassa ja talotekniikassa, yleensä halvin vaihtoehto ei välttämättä ole kannattavin pitkällä aikavälillä. Korkealaatuiset paneelit ovat usein kalliimpia, mutta ne ovat myös kestävämpiä ja tehokkaampia. Laadukkaat aurinkopaneelit tuottavat enemmän energiaa neliömetriä kohden, mikä tarkoittaa nopeampaa takaisinmaksuaikaa ja suurempia säästöjä pitkällä aikavälillä. 

Asennuspaikka

Asennuspaikalla ja kohteen sijainnilla on myös merkitystä. Esimerkiksi poikkeuksellisn loiva tai jyrkkä katto voi vaikuttaa asennuskustannuksiin. Lisäksi aurinkopaneelien suuntaus ja kallistuskulma voivat vaikuttaa niiden energiantuotantoon, ja siten myös koko järjestelmän kustannustehokkuuteen.

Sähköyhtiön ja muiden palveluntarjoajien kustannukset 

Sähköyhtiöt ja muut palveluntarjoajat voivat periä erilaisia maksuja aurinkopaneelien liittämisestä verkkoon. Lisäksi, jos kotisi sähköjärjestelmä tarvitsee päivitystä aurinkopaneelien asentamiseksi, se tulee myös huomioida kokonaiskustannuksissa.

Kuinka paljon sähkölaskussa voi säästää pitkällä aikavälillä?

Vaikka alkuperäiset investointikustannukset voivat olla korkeat, aurinkopaneelien käytöstä saatava säästö ja tuotto alkavat kattaa näitä kustannuksia jo muutaman vuoden käytön jälkeen. Jatkuvasti kehittyvän teknologian ansiosta aurinkoenergian hyötysuhde on kasvanut ja hinnat ovat laskeneet, mikä tarkoittaa, että investointi aurinkopaneeleihin on nykyään taloudellisesti kannattavampaa kuin koskaan ennen.

Aurinkopaneelien tuotto ja niiden hankintahinta on suoraan yhteydessä toisiinsa. Mitä parempi paneelin hyötysuhde ja sitä suurempi tuotto, sitä nopeammin investointi maksaa itsensä takaisin.

Vuosittaisten säästöjen ansiosta aurinkopaneelien hankinta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti järkevä ratkaisu. Teknologian kehittyessä ja aurinkopaneelien hinnan laskiessa tuoton ja hinnan suhde paranee entisestään.

Aurinkopaneelien takaisinmaksuaika

Aurinkopaneelijärjestelmän takaisinmaksuaika on keskeinen tekijä, joka vaikuttaa investoinnin kannattavuuteen. Takaisinmaksuaika kuvaa aikaa, jonka kuluessa aurinkopaneelien säästöt ja tuotot kattavat alkuinvestoinnin. Takaisinmaksuaikaan vaikuttaa useita eri tekijöitä, kuten aurinkopaneelien hankintahinta, asennuskustannukset, järjestelmän tuottama sähkömäärä, sähkön hinta markkinoilla ja mahdolliset tuet ja avustukset.

Ylijäämäsähkön myynti

On väistämätöntä, että kesäaikaan aurinkopaneelien tuotto ylittää kulutuksen useina päivinä. Ylijäämäsähköä ei missään nimessä kannata jättää hyödyntämättä. Tee sähköyhtiösi kanssa sopimus ylijäämäsähkön myynnistä.

Ylijääämäsähkön myyminen on tehokas keino lyhentää takaisinmaksuaikaa. Kesän rahalliset tuotot auttavat kompensoimaan talvikuukausien matalampaa tuottoa.

Toinen vaihtoehto on sopia sähkön varastoinnista myöhempää käyttöä varten. Niin kutsutussa virtuaaliakkusopimuksessa sähköyhtiö ei maksa verkkoon syötetystä sähköstä, vaan hyvittää sen ilmaisena sähkönä ajankohtina, jolloin paneelien tuotto ei riitä kattamaan kulutusta.

Molemmat vaihtoehdot ovat erinomaisia keinoja maksimoida aurinkovoimalan tuomat hyödyt. Se kumpi on parempi vaihtoehto, on kuitenkin tapauskohtaista.

Keskustele ylijäämäsähkön hyödyntämisestä sähköyhtiöiden kanssa, ja pyri valitsemaan sopimus, jossa on mahdollisimman matala kuukausimaksu.

Aurinkopaneelien huolto: Mitä tulee ottaa huomioon?

Aurinkopaneelijärjestelmän hintaan vaikuttaa myös huoltotoimenpiteiden tarve ja tiheys. Vaikka aurinkopaneelit ovat tunnettuja pitkäkestoisuudestaan ja vaativat vähän huoltoa, niihin liittyvät huoltokustannukset on silti hyvä ottaa huomioon investoinnin kokonaiskustannuksia ja tuottoa laskettaessa.

Puhdistus ja tarkastus

Aurinkopaneelit tulisi pitää puhtaina ja niitä tulisi tarkastaa säännöllisesti mahdollisten vikojen tai vaurioiden varalta. Pöly, lehdet, lumi tai muut roskat voivat heikentää paneelien tehokkuutta ja siten alentaa tuotettavan sähkön määrää. Puhdistus- ja tarkastuskustannukset voivat vaihdella riippuen asennuspaikan olosuhteista ja paneelien määrästä.

Invertterin vaihto

Invertteri voi vaatia vaihdon noin 10-15 vuoden käytön jälkeen. Invertterin uusiminen on yksi merkittävimmistä huoltokuluista aurinkopaneelijärjestelmässä, ja se voi maksaa useita satoja tai jopa tuhansia euroja. Invertterin vaihdon tarve ja kustannukset on otettava huomioon aurinkopaneelien hintaa arvioitaessa. 

Mikroinvertterit, jotka on suunniteltu kestämään jopa 25 vuotta tai enemmän, tarjoavat pitkän aikavälin ratkaisun tähän ongelmaan. Mikroinvertterit ovat teknisesti monimutkaisempia kuin perinteiset invertterit, mutta niiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kestävyyteen ja luotettavuuteen.

Koska jokainen aurinkopaneeli käyttää omaa mikroinvertteriä, järjestelmä on myös joustavampi ja vähemmän altis yksittäisten komponenttien vaurioitumiselle. Tämä voi merkittävästi vähentää huoltokustannuksia ja pidentää järjestelmän elinkaarta, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti aurinkopaneelien kokonaiskustannuksiin.

Vakuutus ja takuut

Vakuutus voi kattaa odottamattomat vahingot, kuten sään aiheuttamat vauriot. Lisäksi useimmat aurinkopaneelit tulevat pitkän takuun kanssa. Takuu voi kattaa osan huoltokustannuksista, mutta se ei välttämättä kata kaikkia mahdollisia vikoja tai vahinkoja. Tarkista siis huolellisesti takuuehdot ja huomioi mahdolliset vakuutusmaksut hinnoittelussa. 

Aurinkopaneelijärjestelmän ylläpito ei ole ilmaista, mutta asianmukaisella suunnittelulla ja huollolla huoltokustannukset voidaan pitää kohtuullisina.

Yhteenveto – Aurinkopaneelien hinta vuonna 2023

Aurinkopaneelien hankinta on merkittävä sijoitus, jonka hinta määräytyy lukuisten tekijöiden perusteella. Vuonna 2023 omakotitalon aurinkopaneelijärjestelmän hinta muodostuu paitsi paneelien hankinta- ja asennuskustannuksista, myös niiden laadusta, tehokkuudesta ja asennuspaikasta.

Vaikka oma aurinkovoimala vaatii alkuinvestoinnin, on hyvä muistaa, että aurinkopaneelit tuottavat säästöjä pitkällä aikavälillä. Investoinnin takaisinmaksuaika on noin 7-15 vuotta, jonka jälkeen sähkön tuotanto on käytännössä ilmaista. Myös ylijäämäsähkön myynti on mahdollisuus tuottaa tuloja, jotka voivat merkittävästi alentaa sähkölaskua ja nopeuttaa järjestelmän takaisinmaksuaikaa. 

Vuonna 2023 aurinkopaneelien hinta riippuu monista tekijöistä, mutta tukien ja avustusten avulla hinta voi olla edullisempi kuin aluksi arvioitiin. Huolimatta alkuinvestoinnista, aurinkopaneelit voivat tarjota taloudellista hyötyä pitkällä aikavälillä, tukea kestävää kehitystä ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka paljon aurinkopaneelijärjestelmä maksaa

Omakotitalon aurinkopaneelijärjestelmän vaihtelee keskimäärin 5000 – 20 000 euron välillä.

Mitkä tekijät vaikuttavat aurinkopaneelien hintaan?

Aurinkopaneelien hintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten paneelien teho, niiden valmistusprosessi, asennuksen monimutkaisuus, sekä markkinoiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino. 

Voinko säästää rahaa aurinkopaneelien avulla?

Kyllä, aurinkopaneelit voivat tuottaa merkittäviä säästöjä sähkölaskussa, erityisesti pitkällä aikavälillä. Aurinkopaneelit voivat myös lisätä kiinteistön arvoa, mikä voi olla taloudellisesti hyödyllistä. 

Kuinka kauan aurinkopaneelien takaisinmaksuaika on? 

Aurinkopaneelien takaisinmaksuaika voi vaihdella suuresti riippuen järjestelmän hinnasta, sähkön hinnasta, asennuspaikan sijainnista ja muista tekijöistä. Yleisesti ottaen takaisinmaksuaika on yleensä 7 – 12 vuotta. 

Miten aurinkopaneelien hinta on muuttunut viime vuosina? 

Aurinkopaneelien hinta on laskenut merkittävästi viime vuosikymmenen aikana. Tämä johtuu pitkälti teknologian kehityksestä, tuotantokustannusten laskusta ja kilpailun lisääntymisestä markkinoilla. 

Voinko saada tukea tai avustusta aurinkopaneelien hankintaan?

Kyllä, useissa maissa on saatavilla tukia tai avustuksia aurinkopaneelijärjestelmien hankintaan. On suositeltavaa tarkistaa oman maan tai alueen mahdolliset tukiohjelmat ennen hankintapäätöksen tekemistä. 

Kuinka kauan aurinkopaneelit kestävät? 

Aurinkopaneelit ovat erittäin pitkäikäisiä. Useimmat valmistajat lupaavat paneeleilleen jopa 25 vuoden tuottavuustakuun. Laadukas järjestelmä voi kestää jopa 50 vuotta, kunhan paneeleista pitää hyvää huolta.