Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi Sons Of Solar Oy:n asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä Sons Of Solar Oy (Jäljempänä “SOS”) Y-tunnus: 2890378-9
Apilakatu 10 20740 Turku
Puhelinnumero: 040 754 3497 (Arkisin 9:00-17:00)
Rekisteriasioita hoitava henkilö Henrik Rousi, Toimitusjohtaja
Puhelinnumero: sähköpostiosoite: henrik.rousi@sonsfsolar.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Sons Of Solar Oy:n asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen sekä toimittaminen asiakkaille. Jättämällä tarjous- tai yhteydenottopyynnön, henkilö tulee osaksi asiakasrekisteriä.

Asiakasrekisteriä käytetään mahdollisiin tilauksiin, tarjouksien ja laskujen arkistointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen ja kohdennettuun markkinointiin.

Henkilötietoja käytetään Sons of Solar Oy:n

  • Markkinointiin
  • Palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen
  • Muihin asiakkuussuhteen muodostamiseksi tehtäviin toimiin

Käsittelemme henkilötietoja perustuen joko rekisteröidyn suostumukseen tai oikeutettuun etuun, jolloin käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:
▪ Etu- ja sukunimi
▪ Sähköpostiosoite
▪ Puhelinnumero
▪ Katuosoite
▪ Postinumero ja paikkakunta
▪ Asennuskohteen tiedot
▪ Tarjous-, tilaus- ja laskutustiedot
▪ Yritys / Organisaatio, jota henkilö edustaa
▪ IP-osoite
▪ Sivustovierailun ajankohta
▪ Tiedot sivuston käytöstä, kuten kesto, katsellut sivut ja muut mitattavat tapahtumat

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Tiedot voidaan kerätä verkkosivujen kautta, sähköpostitse, tekstiviestillä tai muuten sähköisesti, kirjallisella lomakkeella tai henkilökohtaisesti.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa vain SOS-edustajan käyttöön. SOS-edustaja voi olla joko Sons of Solar Oy:tä edustava työntekijä tai yhteistyökumppani. Yhteistyökumppani voi olla kolmannen osapuolen jälleenmyyntiyritys, joka käyttää tietoja joko tarjouksen tekemiseen tai tilauksen toimittamiseen. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa SOS:n toimipisteessä siten, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin. SOS:n henkilökunnasta pääsy tietoihin on ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden on työtehtäviensä täyttämiseksi käytettävä tietoja. Sähköisesti tallennettu rekisteri säilytetään ja se on suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Rekisterin käyttö on valvottua ja sen käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanojen avulla.

Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy tietoihin on ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden on työtehtäviensä täyttämiseksi käytettävä tietoja. Suojaus toteutetaan palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Henkilön tarkastus- ja kielto-oikeus Asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä tarkastuspyyntö niistä tiedoista, mitä hänestä on kirjattu rekisteriin. Tällöin rekisterinpitäjällä on oikeus vaatia henkilöä todentamaan henkilöllisyytensä tietojen luovuttamista varten.

Henkilöllä on lainsäädännön mukainen oikeus kieltää tietojensa käyttöä esimerkiksi suoramarkkinointia tai etämyyntiä varten. Henkilöllä on myös oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, mikäli se on teknisesti mahdollista toteuttaa. Henkilöllä on lainsäädännön mukainen oikeus poistua SOS:n asiakasrekisteristä ellei sitä estä avoimet laskut ja/tai tilaukset, mahdolliset perintätoimet tai muut lainsäädännön asettamat rajoitukset. Henkilö voi poistua rekisteristä ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen henrik.rousi@sonsofsolar.fi, jolloin kyseisen henkilön henkilötiedot tuhotaan/hävitetään rekisteristä lopullisesti.

Tietosuojaselosteen päivitykset

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi katselmoitu / päivitetty 15.4.2023.

Sons of solar Oy seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta

Sivustoa ylläpitää ja huoltaa Muutos Digital