Markkinoiden kehittynein mikroinvertteri

Mikroinvertteri tekee aurinkovoimalasta tehokkaamman

Mikroinvertteri on koko aurinkovoimalan tärkein osa. Sen tehtävä on muuntaa aurinkopaneelien tuottama tasavirta (DC) vaihtovirraksi (AC), eli esimerkiksi kotitaloudessa käytettäväksi käyttösähköksi. Mikroinvertterit asennetaan katolle suoraan paneelien alle eli erillistä ulkoyksikköä ei tarvita. Aurinkopaneelit kytketään mikroinverttereihin rinnan, perinteisen sarjaan kytkennän sijaan, eli jokainen paneeli toimii omana voimalanaan ja tuottaa sähköä täysin itsenäisesti.

Mikroinvertteri on aurinkosähköjärjestelmissä käytettävä pikaliittimin kytkettävä sähkölaite, joka muuntaa yhden aurinkopaneelin tuottaman tasavirran (DC) vaihtovirraksi (AC). Mikroinverttereitä voidaan yhdistellä toisiinsa, jolloin niistä saadaan laajempi järjestelmä.

Mikroinvertterit asennetaan suoraan aurinkopaneelien alle ja kytketään suoraan turvakytkimen kautta sähkökeskukselle. Mikroinvertteriä voidaan käyttää minkä tahansa aurinkopaneelin kanssa. Inverttereissä on omat pikaliitinlähdöt paneelille sekä omat kaapelit pikaliittimet vaihtojännitteelle.

Järjestelmä on yhtä vahva, kuin sen heikoin osa. Luotamme teknologiaamme niin paljon, että annamme kaikelle voimalamme materiaalille 12 vuoden takuun, joka on helposti laajennettavissa 25 vuoteen.

Hajautettu järjestelmä toimii riippumatta yksittäisestä osasta, kun taas keskitetyssä järjestelmässä yhden komponentin vika vaarantaa koko järjestelmän.​ Järjestelmän kestävyydestä kertoo markkinoiden pienin vikaantumisherkkyys (mtbf) > 550 vuotta. Järjestelmämme vuosittainen vikaantumisaste on alle 0,18 %.

Ralos aurinkovoimala on markkinoiden turvallisin ratkaisu. Sähköjen katketessa katolle jää vain matala 50 voltin pienoisjännite. Matalan DC-jännitteen vuoksi järjestelmässä on markkinoiden pienin valokaaririski ja siten myös pienin tulipaloriski.

Keskuksen ja paneelien välisen kaapeloinnin saa jännitteettömäksi katkaisemalla jännitteen turvakytkimestä tai etähallintasovelluksesta. Ylivoimaisen paloturvallisuuden lisäksi inverttereissämme on integroitu 6000 voltin ylijännitesuojaus sekä erittäin nopea poiskytkentä vian sattuessa. Järjestelmämme on sammutustöiden onnistumisen kannalta ylivoimainen.

Voimalamme älykäs tuotonseuranta kerää ja tallentaa erikseen jokaisen paneelin suorituskykytiedot suoraan kuukausimaksuttomaan pilvipalveluun. Voitte seurata aurinkovoimalanne tuottoa internetselaimen tai mobiilisovelluksen kautta reaaliaikaisesti missä vain.

​Paneelikohtaisen tuotonseurannan avulla voidaan historiatietojen ja reaaliaikaisen tuoton seurannan lisäksi paikantaa huonosti toimivat tai likaantuneet paneelit. Viallisten osien paikantaminen on erittäin helppoa ja nopeaa automaattisten hälytysten avulla. ​Älykäs seuranta mahdollistaa myös automaattiset ja maksuttomat ohjelmistopäivitykset.

Käyttämämme tekniikka on ylivoimaisesti tuottavin ja tehokkain kaikista aurinkosähköteknologioista. Järjestelmän jokainen paneeli ja invertteri toimivat itsenäisesti, omana voimalanaan. Toisen paneelin häiriöt eivät vaikuta muihin paneeleihin.

Mikroinvertteri optimoi jokaista paneelia tuottamaan parhaan mahdollisen saatavilla olevan tehon. Voimalassamme on markkinoiden paras kokonaishyötysuhde ja paras paneelitasoisen järjestelmän hyötysuhde 96,7 % (CEC). MPPT-säädön staattinen hyötysuhde 99,9 % ja dynaamisen 99,76 % (pilvisenä päivänä).

Jokaisessa paneelissa on vakiona oma MPPT-säätöpiiri. Paneelikohtaisen MPPT-säätimen vuoksi mikroinvertterivoimalamme kokonaistuottoa ei vaaranna järjestelmän eri osien poikkeava säteilyvoimakkuus, vialliset liittimet ja paneelit tai paneelien laatueroista johtuvat tuottoerot.

Myös varjot, lika, lumi ja lehdet vaikuttavat säteilyvoimakkuuteen, joka taas vaikuttaa paneelien tuottoeroihin. Myös pilvistä aiheutuu varjoja.

Voimaloissamme on integroitu loistehonsäätö kapasitiiviseen ja induktiiviseen tehonsäätöön 0,8…1 asti.

Alhaisempi käynnistysjännite mahdollistaa sen, että järjestelmä tuottaa paremmin alhaisemmalla säteilyintensiteetillä: esimerkiksi aikaisemmin aamulla ja myöhempään illalla (yleisesti Suomessa säteilyintensiteetti on suhteellisen alhainen ja merkittävä osa säteilystä on hajasäteilyä). Voimalamme päivittäinen tuotantoaika on markkinoiden pisin.

Laajennettavan Ralos-mikroinvertterijärjestelmän valitseminen mahdollistaa aloittamisen pienestä ja järjestelmän laajentamisen myöhemmin suuremmaksi. Voit lisätä järjestelmään kirjaimellisesti yhden mikroinvertterin ja paneelin kerrallaan. Perinteisen aurinkopaneelijärjestelmän avulla sinun on ennakoitava kotisi tai yrityksesi sähköenergian tarve alkuperäisen suunnitteluprosessin aikana. Keskusinvertterin on alun perin oltava kooltaan mitoitettu mahdollista laajentumista varten (mikä on kalliimpaa) tai vaihdettava laajennuksen yhteydessä.

Tämän lisäksi järjestelmän asennus on ylivoimaisesti markkinoiden nopein. Mikroinvertterit liitetään pikaliittimillä kiinni toisiinsa ja asennukseen kuluu sama aika kuin tavanomaisessa järjestelmässä pelkkien paneelien asennukseen. Käyttöönotto on vanhanaikaista keskitettyä järjestelmää merkittävästi nopeampi. Koska järjestelmän laitteita ei asenneta rakennuksen sisälle, säästää se arvokasta huonetilaa parhaimmillaan useiden neliömetrien verran. Rakennuksen sisälle tulevien laitteiden tuulettimien hurinat eivät myöskään häiritse, koska niitä ei ole. Mikroinverttereissä ei ole helposti hajoavia tuulettimia, vaan ne tuulettuvat luonnollisesti ulkoilman avulla.

 

Perinteinen aurinkovoimala

Perinteisessä aurinkovoimalassa paneelit on kytketty sarjaan jolloin yhdenkin paneelin heikentynyt tuotto vähentää muiden paneelien tuotantoa.

Havainnekuvassa 8 paneelin aurinkovoimalassa 4 ylintä paneelia on varjossa jolloin koko voimalan teho laskee.

VS

Mikroinvertteri aurinkovoimala

Mikroinverttereillä toteutetussa aurinkovoimalassa paneelit on kytketty rinnan, jolloin jokainen paneeli tuottaa aurinkosähköä itsenäisesti.

Havainnekuvassa 8 paneelin aurinkovoimalassa 4 ylintä paneelia on varjossa, mutta 4 alempaa paneelia tuottavat edelleen aurinkosähköä normaalisti.

Tuotannon seurantajärjestelmä

Aurinkovoimalan asennuksen jälkeen jokainen asiakkaamme saa käyttöönsä paneelikohtaisen tuotannon seurantajärjestelmän. Järjestelmä on maksuton ja kytketään kiinteistön wifi-verkkoon. 
 
Voimalan tuotantoa voidaan seurata helposti mobiililaitteilla tai verkkoselaimessa, eli olit missä päin maailmaa tahansa voit ihastella aurinkovoimalan tuottoja!
Aurinkopaneelien seurantajärjestelmä